Coming soon

【文字狂】廣東話七字俚語錄

2020-05-14

廣東話俚語夠入肉、夠貼地,貼合港人的生存理念。大部分廣東話俚語背後都有非常地道或生動的典故,代表著不同年代港人的生活文化。然而,現代潮語日新月異,90後、00後潮語不斷冒出,讓這些地道俚語慢慢失傳。其實廣東話俚語博大精深,非常值得流傳下去,現在就來感受一下這些俚語如何以七個字的節奏傳遞精闢獨到的意義。

 偷雞唔到蝕揸米
「偷雞」有偷懶、投機取巧以謀取利益的意思。「偷雞」一詞取了「偷雞摸狗」中偷偷摸摸的意義外,亦有傳指「偷雞」音似「投機」。蝕,粵音sit6,指虧缺;而揸,粵音zaa1,指用手指抓東西,「揸米」就等如一手執起的米量。所以,此俚語的意思是本想以米作誘餌,但 「偷雞」失敗還蝕了一把米,指人想佔便宜最後卻吃了虧,與賠了夫人又折兵的意思相同。

例句:
「警察喺掃毒行動扣起25kg冰毒,以為今鋪發大財,最後俾人揭發。若然判決公正要坐監,到時真係偷雞唔到蝕揸米。」

姣婆遇着脂粉客
姣,粵音haau4,有淫蕩的意思,故「姣婆」指淫蕩的女人。而「脂粉客」則是指油頭粉面的風流子弟。所以,「姣婆」與「脂粉客」臭味相投,正是狼狽為奸的意思。

例句:
「屯門公園大媽質素欠佳,有品味有要求嘅人點識欣賞。不過Happy伯對佢哋情有獨鍾,付費打賞樣樣齊,果然係姣婆遇着脂粉客。」

唔食狗肉扌曹狗汁
扌曹,粵音lou1,《集韻》釋手攬也,意思是攪。這句俚語指,不敢吃狗肉卻以狗肉汁拌飯吃,形容自欺欺人、掩耳盜鈴的人或行徑。

例句:
「有啲人話可樂好多糖唔健康,以為轉飲檸茶就無事,其實咪又係唔食狗肉扌曹狗汁,檸茶糖分都好高㗎!」

老虎頭上釘蝨
老虎兇猛人人皆知,在老虎頭上盯著蝨乸看,不就等如找死嗎?所以,此俚語有觸犯有權勢或凶惡的人、得罪不該得罪的人的意思。當中的「釘」字通「盯」,有目光注視的意思。

例句:
「葉劉姐姐早前公然質疑所羅門嘅身分資格,可算係老虎頭上釘虱蝨乸,未知佢有無做好面對制裁嘅心理準備呢?」

上好沉香當爛柴
沉香是指沉香屬植物所產的含脂木質,是一種樹脂與木質結合而成的融合物,帶有濃郁香氣,被視為珍貴的香料,還有藥用價值,作為中國「四大名香」之首,俗語有謂「一両沉香一両金」,可見其珍貴之處。如果把沉香當爛柴燒,當然可惜!所以,這句俚語是指人有眼無珠,沒有識別人或事物價值的能力。

例句:
「過去一年,足以證明香港人創意無限、能力非凡,無奈政府只著重零售業發展,真係上好沉香當爛柴,一手好牌都要敗身家!」

電燈柱掛老鼠箱
香港四、五十年代,鼠患問題嚴重,當時港英政府的市政局為了方便收集老鼠屍體,在電燈柱掛上一個個黑色有蓋圓桶當老鼠箱。當時老鼠箱的高度只有約半呎,而電燈柱則高達十多呎,兩者放在一起形成強烈對比,讓人聯想起高矮懸殊的情侶,成為香港當年的流行用語。所以,這句俚語是形容高矮不相配的情侶。

例句:
「近年興反差萌,有啲女仔希望男朋友高過自己30厘米,咁咪電燈柱掛老鼠箱?」 

TEXT:KENNA    相關文章